04
IAN
2016

„Primul pas pentru elaborarea SDL 2015-2020”

Beneficiarul proiectului: Asociația „GAL POARTA TRANSILVANIEI”

Titlul proiectului: „Primul pas pentru elaborarea SDL 2015-2020

Decizia de finanțare: D19100000011563300001 din data de 30-12-2015 este încheiată între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (autoritate contractantă) și Asociația „GAL POARTA TRANSILVANIEI”.

Domeniul de intervenție - 6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura 19 – Dezvoltare locală LEADER, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub-Măsura 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL).

Valoarea proiectului: 13.070 euro (57.939,31 lei).

Obiectivul specific: Elaborarea de jos în sus a Strategiei de Dezvoltare Locală integrate a teritoriului pentru perioada 2015 – 2020 și depunerea acesteia în cadrul procesului de selecție organizat de MADR în cadrul PNDR 2014 – 2020.

Se vor desfășura următoarele activități:

I.            ACȚIUNI DE ANIMARE, CONSULTARE, INFORMARE

Activitatea 1 – Încheierea și derularea contractelor de muncă;

Activitatea 2 - Derularea procedurilor de achiziții;

Activitatea 3 – Constituirea unei rețele de multiplicatori, animarea teritoriului;

Activitatea 4 - Consultarea actorilor locali (realizarea a cel puțin 3 întâlniri ale partenerilor);

Activitatea 5 – Realizarea a 12 întâlniri directe (câte una în fiecare u.a.t. parteneră);

Activitatea 6 – Validarea și depunerea strategiei, depunerea Raportului final;

II.           ELABORAREA STRATEGIEI

Activitatea 1 – Încheierea și derularea contractelor de muncă;

Activitatea 2 - Derularea procedurilor de achiziții;

Activitatea 3 - Constituire grupuri de lucru;

Activitatea 4 – Analiza teritoriului;

Activitatea 5 – Stabilirea obiectivelor;

Activitatea 6 – Stabilirea Planului de acțiuni  și a Planului financiar;

Activitatea 7 – Organizarea și funcționarea GAL;

Activitatea 8 – Stabilirea mecanismul de implementare a SDL;

Activitatea 9 – Stabilirea acțiunilor de cooperare;

Activitatea 10 – Depunerea Raportului final, depunerea SDL.

Durata proiectului este până la 30.03.2016.

Lasa un comentariu

*

captcha *