10
DEC
2014

Planuri de cooperare

În conformitate cu Planul de Dezvoltare Locală, Grupul de Acţiune Locală “Poarta Transilvaniei” și-a propus, pentru viitorul imediat, realizarea unui proiect de cooperare cu doi parteneri din judeţul Maramureş, Grupul de Acţiune Locală Mara-Gutâi și Grupul de Acţiune Locală Munţii Maramureşului, ţintind încurajarea actorilor locali din Regiunea Nord–Vest de a întreprinde proiecte de extindere a experiențelor, de stimulare și sprijinire a inovației, de dobândire și îmbunătățire a competențelor și de promovare în domeniul produselor tradiționale și locale.

Cooperarea celor trei Grupuri de Acţiune Locală vizează îmbunătăţirea capacităților de marketing ale producătorilor locali din teritoriul parteneriatului. De asemenea, Grupurile doresc să sporească numărul de producători locali formați pentru autorizare, să dezvolte gradul de instruire în domeniul siguranței alimentare, a legislației specifice şi a antreprenoriatului. Nu în ultimul rând, cooperarea îşi asumă stimularea asocierilor producătorilor locali, prin structuri noi sau prin aderare la forme asociative existente.

Acest proiect vine în completarea acțiunilor de la nivelul GAL-urilor partenere de a finanța activități în domeniul instruirii tinerilor fermieri, îndeosebi a celor care dețin ferme de semi-subzistență sau care activează în domeniul procesării vegetale și animale, precum și a celor care valorifică mesteșugurile locale.

Instruirea, schimbul de bune practici, participarea la târguri de profil sunt acțiuni comune propuse în cadrul acestui parteneriat, pentru a contribui la dobândirea unei experiențe pozitive, atât pentru grupul țintă al proiectului, cât și pentru partenerii implicați în proiect, experiență care se doreşte multiplicată la nivelul altor proiecte.

Lasa un comentariu

*

captcha *