07
APR
2014

LANSARE APEL DE SELECȚIE MĂSURA 41.112, 41.121, 41.123

 

ANUNŢ DE SELECŢIE MĂSURA

 41.112, 41.121 și 41.123

-       Data lasarii: 08.04.2014

-       Măsurile lansate prin apelul de selecţie:

                          41.112 ”Instalarea tinerilor fermieri”

                          41.121 ” Modernizarea exploataţiilor agricole

                          41.123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

-       Fondurile disponibile și suma maximă nerambursabilă este de:

Măsuri

41.112

41.121

41.123

Fond disponibil(euro)

56.000

30.661

30.000

Suma maximă nerambursabilă  (euro)

40.000

30.661

30.000

-       Tipul beneficiarilor eligibili:

  • M 41.112: Fermieri în vârstă de până la 40 de ani, persoane fizice sau juridice
  • M 41.121: Persoană fizică, Persoană fizică autorizată, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în nume  colectiv, Societate în comandită simplă, Societate pe acţiuni, Societate în Comandită pe acţiuni, Societate cu răspundere limitată, Societate comercială cu capital privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Grup de producători, Cooperativă agricolă.
  • M 41.123: Micro-întreprinderile si Întreprinderi Mici si Mijlocii, Alte întreprinderi, Cooperative agricole, Intreprinderi familiale/Intreprinderi individuale, Grupuri de producători.

-       Data limită de primire a proiectelor: 19.05.2014, orele 12:00, la sediul ASOCIAŢIEI GAL POARTA TRANSILVANIEI, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj. Tel/fax: 0364.802.232

-       Informaţii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului  aferent măsuriilor  41.112, 41.121 și 41.123 disponibil pe www.vechi.poartatransilvaniei.ro  şi www.apdrp.ro

-       Date de contact pentru informaţii suplimentare: Tel/fax: 0364.802.232, e-mail: office@vechi.poartatransilvaniei.ro , www.vechi.poartatransilvaniei.ro

-       Varianta pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate de GAL, poate fi ridicată de la sediul GAL, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj.

ASOCIATIA GAL POARTA TRANSILVANIEI

Lasa un comentariu

*

captcha *