25
OCT
2013

LANSARE ANUNŢ DE SELECŢIE MĂSURA 41.111, 41.112, 41.121, 41.123, 41.313, 41.322, 41.421

-       Data lansarii: 28.10.2013

-       Măsurile lansate prin apelul de selecţie:

41.111 “Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”

41.112 “Instalarea tinerilor fermieri ”

41.121  “Modernizarea exploataţiilor agricole”

41.123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

 41.313 “Încurajarea activităţilor turistice”

 41.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

 41.421 “Implementarea proiectelor de cooperare”

-       Fondurile disponibile pentru aceasta sesiune de cerere de proiecte sunt de:

-       Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru  finantarea un proiect este:

Măsuri 41.111 41.112 41.121 41.123

41.313

41.322 41.421
Fond disponibil(euro) 14.700 120.000 48.661 30.000

770.000

538.332 20.600
Suma maximă nerambursabilă  (euro) 14.700 40.000 18.000 15.000 90.000 Negenerator de Profit 

85.000 Generatoare de Profit

75.000 20.600

-       Tipul beneficiarilor eligibili:

M 41.111: Furnizori ai actiunilor de formare profesionala, entitati publice sau private care activeaza în domeniul formarii, Asociaţii agricole legal constituite, societăţi cooperative agricole grupuri de producători, ONG

M 41.112: Fermieri în vârstă de până la 40 de ani, persoane fizice sau juridice

M 41.121: Persoană fizică, Persoană fizică autorizată, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în nume colectiv, Societate în comandită simplă, Societate pe acţiuni, Societate în Comandită pe acţiuni, Societate cu răspundere limitată, Societate comercială cu capital privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Grup de producători, Cooperativă agricolă.

M 41.123: Micro-întreprinderile si Întreprinderi Mici si Mijlocii, Alte întreprinderi, Cooperative agricole, Intreprinderi familiale/Intreprinderi individuale, Grupuri de producători.

M 41.313: UAT-uri, asociațiile acestora (ADI), ONG-uri; micro-întreprinderi; persoane fizice.

M 41.322: UAT-uri, ONG, Unitate de cult, Persoane fizice și juridice.

M 41.421: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431, Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 431.

-       Data limită de primire a proiectelor: 29.11.2013, orele 14:30, la sediul ASOCIAŢIEI GAL POARTA TRANSILVANIEI, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj. Tel/fax: 0364.802.232

-       Informaţii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului  afferent măsuriilor 41.111, 41.112, 41.121, 41.123, 41.313, 41.322, 41.421 disponibil pe www.vechi.poartatransilvaniei.ro  şi www.apdrp.ro

-       Date de contact pentru informaţii suplimentare: Tel/fax: 0364.802.232, e-mail: office@vechi.poartatransilvaniei.ro , www.vechi.poartatransilvaniei.ro

-       Varianta pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate de GAL, poate fi ridicată de la sediul GAL, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj.

 

Apel de selectie M41.111-S1-13

Apel de selectie M41.112-S2-13

Apel de selectie M41.121-S2-13

Apel de selectie M41.123-S2-13

Apel de selectie M41.313-S2-13

Apel de selectie M41.322-S2-13

Apel de selectie M41.421-S1-13

Lasa un comentariu

*

captcha *