28
NOI
2013

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE MĂSURA 41.112, 41.121, 41.123, 41.312, 41.313, 41.322 2/13-06.12.2013

Vă informăm că, în conformitate cu decizia Asociației GAL Poarta Tranislvaniei, termenul pentru depunerea proiectelor aferente Sub-măsuri

-       41.112 Instalarea tinerilor fermieri

-       41.121 “Modernizarea exploatațiilor agricole

-       41.123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”

-       41.312 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-intreprinderi

-       41.313 “Încurajarea activitaților agricole”

-       41.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătațirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

se prelungește  până în data de 06 decembrie 2013!

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 06 decembrie 2013, ora 14:00.

-       Data publicării: 29.11.2013

-       Perioada de depunere a proiectelor:

01.10.2013 – 06.12.2013 pentru Submăsura 41.312

28.10.2013 – 06.12.2013 pentru Submăsura 41.112, 41.121, 41.123, 41.313, 41.322

-       Fondurile disponibile și suma maximă nerambursabilă este de:

Măsuri 41.112 41.121 41.123 41.312

41.313

41.322
Fond disponibil(euro) 120.000 48.661 30.000 357.685

770.000

538.332
Suma maximă nerambursabilă  (euro)   40.000 18.000 15.000 90.000 90.000Negenerator de Profit

85.000Generatoare de Profit

75.000

-       Tipul beneficiarilor eligibili:

M 41.112: Fermieri în vârstă de până la 40 de ani, persoane fizice sau juridice

M 41.121: Persoană fizică, Persoană fizică autorizată, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în nume colectiv, Societate în comandită simplă, Societate pe acţiuni, Societate în Comandită pe acţiuni, Societate cu răspundere limitată, Societate comercială cu capital privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Grup de producători, Cooperativă agricolă.

M 41.123: Micro-întreprinderile si Întreprinderi Mici si Mijlocii, Alte întreprinderi, Cooperative agricole, Intreprinderi familiale/Intreprinderi individuale, Grupuri de producători.

M 41.312 Micro-întrepinderile si Persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici)

M 41.313: UAT-uri, asociațiile acestora (ADI), ONG-uri; micro-întreprinderi; persoane fizice.

M 41.322: UAT-uri, ONG, Unitate de cult, Persoane fizice și juridice.

-       Data limită de primire a proiectelor: 06.12.2013, orele 14:00, la sediul ASOCIAŢIEI GAL POARTA TRANSILVANIEI, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj. Tel/fax: 0364.802.232

-       Informaţii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsuriilor 41.112, 41.121, 41.123, 41.312, 41.313, 41.322, disponibil pe www.vechi.poartatransilvaniei.ro  şi www.apdrp.ro

-       Date de contact pentru informaţii suplimentare: Tel/fax: 0364.802.232, e-mail: office@vechi.poartatransilvaniei.ro , www.vechi.poartatransilvaniei.ro

-       Varianta pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate de GAL, poate fi ridicată de la sediul GAL, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj

Lasa un comentariu

*

captcha *