28
NOI
2013

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE MĂSURA 41.111, 41.421

Vă informăm că, în conformitate cu decizia Asociației GAL Poarta Tranislvaniei, termenul pentru depunerea proiectelor aferente Sub-măsuri

-       41.111 “Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe”

-       41.421 “Implementarea proiectelor de cooperare”

se prelungește  până în data de 27 decembrie 2013!

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 27 decembrie 2013, ora 14:00.

-       Data publicării: 29.11.2013

-       Perioada de depunere a proiectelor: 28.10.2013 – 27.12.2013

-       Fondurile disponibile:

14.700 euro pentru Submăsura 41.111 “Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe”

20.600 euro pentru Submăsura 41.421 “Implementarea proiectelor de cooperare”

-       Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

14.700 euro pentru Submăsura 41.111 “Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe”

20.600 euro pentru Submăsura 41.421 “Implementarea proiectelor de cooperare”

-       Tipul beneficiarilor eligibili:

M 41.111: Furnizori ai actiunilor de formare profesionala, entitati publice sau private care activeaza în domeniul formarii, Asociaţii agricole legal constituite, societăţi cooperative agricole grupuri de producători, ONG

M 41.421: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431, Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 431.

-       Data limită de primire a proiectelor: 27.12.2013, orele 14:00, la sediul ASOCIAŢIEI GAL POARTA TRANSILVANIEI, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj. Tel/fax: 0364.802.232

-       Informaţii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsuriilor 41.111, și 41.421 disponibil pe www.vechi.poartatransilvaniei.ro  şi www.apdrp.ro

-       Date de contact pentru informaţii suplimentare: Tel/fax: 0364.802.232, e-mail: office@vechi.poartatransilvaniei.ro , www.vechi.poartatransilvaniei.ro

-       Varianta pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate de GAL, poate fi ridicată de la sediul GAL, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj

Lasa un comentariu

*

captcha *