06
MAR
2015

ANUNŢ DE SELECŢIE MĂSURA 41.112 și 41.121

-       Data lansării: 09.03.2015

-       Măsurile lansate prin apelul de selecție:

41.112 “Instalarea tinerilor fermieri ”

41.121  “Modernizarea exploatațiilor agricole”

-       Fondurile disponibile și suma maximă nerambursabilă este de:

Măsura

41.112

41.121

Fond disponibil(euro)

132.000

16.000

Suma maximă nerambursabilă  (euro)

40.000

16.000

-       Tipul beneficiarilor eligibili:

-        M 41.112: Fermieri în vârstă de până la 40 de ani, persoane fizice sau juridice.

-        M 41.121: Persoană fizică, Persoană fizică autorizată, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în nume colectiv, Societate în comandită simplă, Societate pe acțiuni, Societate în Comandită pe acțiuni, Societate cu răspundere limitată, Societate comercială cu capital privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Grup de producători, Cooperativă agricolă.

-         Data limită de primire a proiectelor:

-         19.03.2015,­­­ orele 12:00, la sediul ASOCIAŢIEI GAL POARTA TRANSILVANIEI, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj. Tel/fax: 0364.802.232.

-       Informații detaliate privind accesarea si derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurilor  41.112, si 41.121 disponibile pe www.vechi.poartatransilvaniei.ro  și www.afir.madr.ro

-       Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364.802.232, e-mail: office@vechi.poartatransilvaniei.ro, www.vechi.poartatransilvaniei.ro

-       Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de GAL, poate fi ridicată de la sediul GAL, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj.

-      ATENȚIE! Trebuie respectate prevederile din adresa DGDR-AM-PNDR nr.77286/26.01.2015 referitoare la implementarea proiectelor (adresă care este postat pe site-ul www.vechi.poartatransilvaniei.ro), conform căruia termenul limită pentru depunerea proiectelor la AFIR în vederea obținerii finanțării este 31.03.2015, iar termenul limită pentru depunere ultimei cereri de plată este 30.09.2015. Menționăm că potențialii beneficiari ai proiectelor trebuie să respecte toate prevederile adresei sus menționate, altfel suportă consecințele ce decurg din nerespectarea acestora.

Lasa un comentariu

*

captcha *