24
IUL
2014

ANUNȚ DE PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE MĂSURA 421

ANUNŢ DE PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE MĂSURA

 421

 

Vă informăm că, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 15 din 24 Iulie 2014 al Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI, termenul pentru depunerea proiectelor eferente Sub-măsurii:

421 ”Implementarea proiectelor de cooperare”

se prelungește până în data de 30 Iulie 2014!

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 30 iulie 2014, ora 14:30, iar Raportul de Selecție Intermediar va fi publicat în data de 04 August 2014.

-       Data lansării: 08.07.2014

-       Măsurile lansate prin apelul de selecție:

421 ”Implementarea proiectelor de cooperare”

-       Fondurile disponibile și suma maximă nerambursabilă este de:

Măsuri

421

Fond disponibil(euro)

20.600

Suma maximă nerambursabilă  (euro)

20.600

-       Tipul beneficiarilor eligibili:

  • M 421: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431, Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 431.

-       Data limită de primire a proiectelor: 30.07.2014, ora 14:30, la sediul ASOCIAŢIEI GAL POARTA TRANSILVANIEI, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj. Tel/fax: 0364.802.232

-       Informații detaliate privind accesarea si derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului  aferent măsurii  421 disponibil pe www.vechi.poartatransilvaniei.ro  si www.apdrp.ro

-       Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364.802.232, e-mail: office@vechi.poartatransilvaniei.ro , www.vechi.poartatransilvaniei.ro

-       Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de GAL, poate fi ridicată de la sediul GAL, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj.

 

 

ASOCIATIA GAL POARTA TRANSILVANIEI

Lasa un comentariu

*

captcha *