20
IAN
2014

ANUNȚ DE PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE MĂSURA 41.421, 41.112, 41.121, 41.123, 41.313, 41.322

Vă informăm că, în conformitate cu decizia Asociației GAL Poarta Tranislvaniei, termenul pentru depunerea proiectelor aferente Sub-măsuri:

-       41.421 “Implementarea proiectelor de cooperare”

-       41.112 “Instalarea tinerilor fermieri”

-       41.121 “Modernizarea exploatațiilor agricole”

-       41.123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”

-       41.313 “Încurajarea activitaților agricole”

-       41.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătațirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

se prelungește  până în data de 30 ianuarie 2014!

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 30 ianuarie 2014, ora 14:30.

-       Data publicării: 20.01.2014

-       Perioada de depunere a proiectelor:

28.10.2013 – 30.01.2014 pentru Submăsura 41.421

23.12.2013 – 30.01.2014 pentru Submăsura 41.112, 41.121, 41.123, 41.313, 41.322

-       Fondurile disponibile și suma maximă nerambursabilă este de:

Măsuri

41.421

41.112

41.121

41.123

41.313

41.322

Fond disponibil(euro)

20.600

80.000

48.661

30.000

118.920

13.338

Suma maximă nerambursabilă  (euro)

20.600

40.000

18.000

15.000

90.000Negenerator de Profit85.000Generatoare de Profit

13.338

-       Tipul beneficiarilor eligibili:

M 41.421: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431, Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 431.

          M 41.112:  Fermieri în vârstă de până la 40 de ani, persoane fizice sau juridice.

          M 41.121: Persoană fizică, Persoană fizică autorizată, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în nume colectiv, Societate în comandită simplă, Societate pe acţiuni, Societate în Comandită pe acţiuni, Societate cu răspundere limitată, Societate comercială cu capital privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Grup de producători, Cooperativă agricolă.

          M 41.123: Micro-întreprinderile si Întreprinderi Mici si Mijlocii, Alte întreprinderi, Cooperative agricole, Intreprinderi familiale/Intreprinderi individuale, Grupuri de producători.

          M 41.313: UAT-uri, asociațiile acestora (ADI), ONG-uri; micro-întreprinderi; persoane fizice.

          M 41.322: UAT-uri, ONG, Unitate de cult, Persoane fizice și juridice.

-       Data limită de primire a proiectelor: 30.01.2014, orele 14:30, la sediul ASOCIAŢIEI GAL POARTA TRANSILVANIEI, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj. Tel/fax: 0364.802.232

-       Informaţii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsuriilor 41.421, 41.112,41.121,41.123,41.313 și 41.322 sunt disponibile pe www.vechi.poartatransilvaniei.ro  şi www.apdrp.ro

-       Date de contact pentru informaţii suplimentare: Tel/fax: 0364.802.232, e-mail: office@vechi.poartatransilvaniei.ro , www.vechi.poartatransilvaniei.ro

-       Varianta pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate de GAL, poate fi ridicată de la sediul GAL, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj

ASOCIATIA GAL POARTA TRANSILVANIEI

Lasa un comentariu

*

captcha *