16
MAI
2014

ANUNŢ DE PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE MĂSURA 41.112, 41.121 și 41.123

Vă informăm că, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 12 din 15 Mai 2014 al Asociației GAL Poarta Transilvaniei, termenul pentru depunerea proiectelor eferente Sub-măsurilor:

                         41.112 ”Instalarea tinerilor fermieri”

                         41.121 ” Modernizarea exploatațiilor agricole

                         41.123 “Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”

se prelungește până în data de 21 Mai 2014!

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 21 Mai 2014, ora 12:00, iar Raportul de Selecție Intermediar va fi publicat în data de 27 Mai 2014.

-       Data lansării: 08.04.2014

-       Măsurile lansate prin apelul de selecție:

                          41.112 ”Instalarea tinerilor fermieri”

             41.121 ” Modernizarea exploatațiilor agricole

41.123 “Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”

-       Fondurile disponibile și suma maximă nerambursabilă este de:

Măsuri

41.112

41.121

41.123

Fond disponibil(euro)

56.000

30.661

30.000

Suma maximă nerambursabilă  (euro)

40.000

30.661

30.000

-       Tipul beneficiarilor eligibili:

  • M 41.112: Fermieri în vârstă de până la 40 de ani, persoane fizice sau juridice
  • M 41.121: Persoană fizică, Persoană fizică autorizată, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în nume  colectiv, Societate în comandită simplă, Societate pe acțiunii Societate în Comandită pe acțiuni, Societate cu răspundere limitată, Societate comercială cu capital privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Grup de producători, Cooperativă agricolă.
  • M 41.123: Micro-întreprinderile si Întreprinderi Mici si Mijlocii, Alte întreprinderi, Cooperative agricole, Întreprinderi familiale/Întreprinderi individuale, Grupuri de producători.

-       Data limită de primire a proiectelor: 21.05.2014, ora 12:00, la sediul ASOCIAŢIEI GAL POARTA TRANSILVANIEI, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj. Tel/fax: 0364.802.232

-       Informații detaliate privind accesarea si derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului  aferent măsurilor  41.112, 41.121 și 41.123 disponibil pe www.vechi.poartatransilvaniei.ro  si www.apdrp.ro

-       Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364.802.232, e-mail: office@vechi.poartatransilvaniei.ro , www.vechi.poartatransilvaniei.ro

-       Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de GAL, poate fi ridicată de la sediul GAL, din Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj.

ASOCIATIA GAL POARTA TRANSILVANIEI

ANUNŢ DE PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE MĂSURA 41.112, 41.121 și 41.123

Lasa un comentariu

*

captcha *