26
IUL
2016

Anunt angajare expert tehnic

Aociaţia GAL Poarta Transilvaniei anunţă următoarele posturi disponibile:

Expert tehnic – 1 post

I. EXPERT TEHNIC

Descrierea postului: Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizaţiei în special pentru implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER şi în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL prin: informare şi comunicare, sprijinirea elaborării de proiecte, organizarea procesului de verificare și decizie asupra proiectelor depuse, monitorizare.

Cerințe:
Studii superioare în domeniul administraţiei publice, ştiinţe economice ,tehnice sau planificare teritoriala, finalizate cu diplomă de licenţă;
Specializări: managementul proiectelor/fonduri europene/construcţie parteneriate/dezvoltare rurală/proiectare/planificare teritoriala;
Cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet, Email, Publisher, Outlook, etc.);
Cunoştinţele de limba engleză la un nivel mediu/avansat sunt necesare;
Persoană dinamică, cu abilităţi dezvoltate de comunicare şi relaţionare;
Cunoştiinţe solide cu privire la: Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, abordarea LEADER la nivel european şi naţional, Cadrul Naţional Strategic de Referinţă, Politica Agricolă Comună, legislaţie specifică proiectelor de investiţii;
Permis de conducere: categoria B;
Nivel de experienţă: minim 1 an.

Responsabilități, atribuții și sarcini specifice postului:
Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului, inclusiv depistarea problemelor în cadrul implementării;
Efectuarea periodică a gestionării proiectului;
Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
Facilitarea coordonării între activităţile componentelor;
Monitorizarea şi raportarea la timp privind realizările şi rezultatele proiectului;
Realizarea şi monitorizarea activităţilor de animare pentru promovarea acţiunilor GAL;
Verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa;
Informaţiile privind conţinutul proiectului şi realizările acestuia sunt oferite factorilor de decizie superiori dar şi către organisme de decizie exterioare GAL-ului.

Beneficii:
Oportunități de dezvoltare profesională;
Participare la cursuri de formare profesională;
Salariu motivant.

 

PROCEDURA DE SELECŢIE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

1. Depunerea dosarelor de candidatură
Fiecare candidat va depune la Asociaţia GAL Poarta Transilvaniei un dosar de candidatură care cuprinde:
1)       Scrisoare de intenţie;
2)       CV Europass – datat și semnat;
3)       Diplomă(e) studii – în copie;
4)       Certificate şi/sau alte documente doveditoare ale experienţei;
5)       C.I. – copie.

Dosarele pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@vechi.poartatransilvaniei.ro  sau depuse la sediul Asociaţiei GAL Poarta Transilvaniei din loc. Negreni, nr. 63 (sediul Primăriei Negreni), comuna Negreni, județul Cluj.

Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură este 28.07.2016, orele 14:00.

În ziua susținerii interviului, se vor analiza documentele originale, cu documentele depuse în copie la dosarul de candidatură. În acest sens, candidaţii vor avea asupra lor la proba interviului, diplomele și/sau certificatele în original.

ATENȚIE! Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!

2. Organizarea interviului de angajare
Candidații care au depus dosare complete și conforme vor fi contactați în vederea programării interviului de angajare. Interviurile de angajare vor avea loc în data de 29.07.2016, începând cu orele 10:00 la sediul Asociației GAL Poarta Transilvaniei.

Bibliografie pentru proba interviului:
1. Strategia de dezvoltare locală a Parteneriatului GAL Poarta Transilvaniei 2015-2020;
2. PNDR 2014-2020 (www.madr.ro);

3. Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013;

4. Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013;
5. O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare.

Bibliografia se poate solicita de la sediul Asociaţiei GAL Poarta Transilvaniei din loc. Negreni, nr. 63 (sediul Primăriei Negreni), comuna Negreni, județul Cluj.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon: 0364802323 sau e-mail: office@vechi.poartatransilvaniei.ro .

 

Lasa un comentariu

*

captcha *