Broşură informativă

Pentru a ajunge cât mai aproape de potenţialii beneficiari, GAL Poarta Transilvaniei a distribuit, pe perioada campaniei de informare din luna noiembrie, 1000 de fluturaşi informativi şi 500 de broşuri informative /realizate de Avantgrup/ privind stadiul implemenatării Strategiei de Dezvoltare Locală.

Iată coperta întâi a broşurii informative:

CopertaBrosura